Toggle menu

Quý khách cần trợ giúp? Gọi cho chúng tôi

Đặt phòng
Close
Close

Kiểm tra tình trạng còn phòng và đặt phòng

Chọn điểm đến, khách sạn hoặc mối quan tâm

Khu nghỉ dưỡng/Khách sạn

hoặc quốc gia

hoặc khu vực

hoặc mối quan tâm

Nhận phòng Nhận phòng - Trả phòng Trả phòng
Xóa ngày
  • Còn phòng
  • Hết phòng
  • Thời gian lưu trú tối thiểu
  • Không đến
Mã đặc biệt
ID ngành lữ hành
Mã nhóm
Mã doanh nghiệp
Mã khuyến mại
Tìm kiếm
Chọn điểm đến, khách sạn hoặc mối quan tâm

Khu nghỉ dưỡng/Khách sạn

hoặc quốc gia

hoặc khu vực

hoặc mối quan tâm

Nhận phòng Nhận phòng - Trả phòng Trả phòng
Xóa ngày
  • Còn phòng
  • Hết phòng
  • Thời gian lưu trú tối thiểu
  • Không đến
Mã đặc biệt
ID ngành lữ hành
Mã nhóm
Mã doanh nghiệp
Mã khuyến mại
Tìm kiếm
Ninh Van Bay Vietnam Sustainability Earth Lab at Six Senses Ninh Van Bay_highres Ninh Van Bay Vietnam Organic Garden

Phát triển bền vững

Chúng tôi cam kết vic bo tn và phc hi h sinh thái, cũng như gim lượng khí thi Cacbon t các hot đng ca khách sn, Spa bng cách vn hành theo nhng quy chun môi trường và mc tiêu phát trin bn vng. Trong năm 2020, chúng tôi đã thu gom được hơn 4,000kg rác thải từ các bãi biển lân cận và đến trao tng 500 túi vi tái s dng cho người dân ti ch Vĩnh Lương (thành ph Nha Trang) đ gim lượng túi nha sử dụng hàng ngày, mt hành đng tuy nh nhưng thiết thc.

Sustainability EcoCard

Trách nhiệm với môi trường

Chúng tôicam kết thực hiện theo những sáng kiến bảo vệ môi trường của Tập đoàn cũng như luôn tuân thủ những tiêu chuẩn môi trường của Việt Nam và quốc tế.

Trách nhiệm với xã hội

Chúng tôi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cộng đồng địa phương bằng cách triển khai các dự án nước sạch, chương trình giáo dục và tạo công ăn việc làm.

So sánh phòng

Quý khách đã chọn đến số lượng phòng tối đa có thể so sánh mỗi lần (3 phòng). Nếu quý khách muốn tiếp tục và so sánh các phòng đã chọn, vui lòng nhấp vào "So sánh phòng".
Close